Vnitroblok Krašovská

20. 5. 2015 | Autor: Marek Sivák

Pomozte proměnit vnitroblok na Košutce

Městský obvod Plzeň 1 nabízí občanům příležitost aktivně se zapojit do příprav na zvelebení prostředí vnitrobloku na sídlišti Košutka. Prostranství mezi panelovými domy v ulicích Krašovská a Toužimská – někdy též nazývané „louka“ – je již mnoho let v provizorním stavu. Mimo hokejbalového hřiště a patrových garáží se zde nachází jen trávník s vyšlapanými cestami. Nyní lidé dostanou příležitost říci, co jim na sídlišti schází a jakým způsobem chtějí vnitroblok zlepšit.

Městský obvod přizval ke spolupráci spolek Pěstuj prostor, jenž se zasazuje o zlepšování veřejných prostranství, aby společně připravili projekt s názvem „Proměna vnitrobloku Krašovská“. Cílem projektu je co nejvíce zapojit místní obyvatele – vnitroblok by měl dobře fungovat především pro ně. Na základě jejich názorů se vytvoří tzv. „projektový záměr“, tedy soupis přání a potřeb, ze kterého budou vycházet architekti, krajinářští architekti a další odborníci.

Touto cestou chceme oslovit občany všech věkových kategorií, kteří ve vnitrobloku nebo v blízkém okolí bydlí, neboť místní lidé znají své potřeby a své okolí nejlépe a mohou tak přispět k vytvoření kvalitního projektu.

Jak bude taková příprava probíhat? Celý projekt je rozdělen do několika fází. V té první proběhne dotazníkové šetření, kde mohou lidé navrhnout, jak si přejí vnitroblok zlepšit a jaké prvky či funkce jim zde chybí. Dotazníky obyvatelé přilehlých domů naleznou ve svých poštovních schránkách, všichni občané prvního plzeňského obvodu v časopise Plzeňská jednička, k dostání budou i v sídle úřadu městského obvodu a na dalších veřejných místech v okolí vnitrobloku, nebo na webových stránkách krasovska.plzen.eu a pestujprostor.plzne.cz. Na dotazníkovém šetření bude spolupracovat také 4. základní škola v Plzni v Kralovické ulici a informace o projektu budou k dispozici i na webové stránce školy zs4.plzen.eu.

Na dotazníky naváže výstava úspěšných proměn sídlištních prostranství v České republice i v zahraničí. Tato výstava poslouží k inspiraci, jak mohou konkrétní zlepšení vypadat. V třetí části projektu proběhnou veřejné besedy s obyvateli i s odborníky, v rámci kterých se jednotlivé potřeby prodiskutují podrobněji. Výstupem bude již zmíněný projektový záměr, který shrne návrhy vzešlé z besed i dotazníkového šetření do formy brožury. Na základě tohoto zadání bude vyhlášena otevřená architektonická soutěž na úpravu vnitrobloku, jejíž výsledky chce městský obvod představit na jaře příštího roku. Po soutěži obvod plánuje zajistit finance formou vícezdrojového financování a zrealizovat vítězný návrh.

za MO Plzeň 1 Ivana Mádlová
za Pěstuj prostor Marek Sivák

všechny aktuality

Nejnovější aktuality

Oslavme společně proměnu vnitrobloku Krašovská

Oslavme společně proměnu vnitrobloku Krašovská

29. srpna 2018
Proměna vnitrobloku Krašovská je již za dveřmi! Je čas slavit.

Projekt na proměnu vnitrobloku Krašovská má vydané územní rozhodnutí

Projekt na proměnu vnitrobloku Krašovská má vydané územní rozhodnutí

11. června 2018
Od záměru řešit prostranství vnitrobloku ulic Žlutická, Toužimská a Krašovská formou architektonické soutěže uplynuly…

Proměna vnitrobloku Krašovská v reportážích TV ZAK a Plzeň TV

Proměna vnitrobloku Krašovská v reportážích TV ZAK a Plzeň TV

14. března 2018
Aktuální informace o realizaci projektu natočili reportéři TV ZAK a Plzeň TV na radnici prvního plzeňského městského…

 
 

Lokace

Mapa vnitrobloku Krašovská

Kontakt

Úřad městského obvodu Plzeň 1
Alej Svobody 60
323 00 Plzeň

Bc. Romana Tomašuková
kontaktní osoba
vedoucí Odboru životního prostředí a dopravy
378 036 040
tomasukovar@plzen.eu

Pěstuj prostor, z. s.
Táborská 2190/10
326 00 Plzeň

Projekt realizují

Projekt podporují

Copyright 2018. V případě zájmu o použití materiálů z webové stránky se prosím obraťte na kontaktní osobu.